10 มีนาคม 2562 เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำเหลือร้อยละ 22 เกษตรกรเริ่มเดือดร้อน

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/278288

ปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีนี้เข้าขั้นวิกฤต เพราะเป็น 1 ใน 3 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทานที่เหลือน้ำใช้การน้อยเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น เนื่องจากฤดูฝนปี 2561 ฝนตกน้อยทำให้แล้งนี้ เขื่อนกระเสียวมีน้ำต้นทุนไม่มากนัก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนกระเสียว ระบุว่าฤดูแล้งปีนี้งดส่งน้ำเพื่อปลูกข้าวนาปรังทุกพื้นที่ มีแผนจะจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ผลิตน้ำประปา วันละ 3 ล้านลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ ล้าน ลบ.ม. อุตสาหกรรม ล้าน ลบ.ม. และจัดสรรเพื่อการเกษตร เฉพาะอ้อยและพืชต่อเนื่อง (ข้าวนาปีที่ยังไม่เก็บเกี่ยว) 10 ล้าน ลบ.ม. หากสถานการณ์ฝนตกล่าช้าไปอีกก็มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาสำหรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพราะมีน้ำสำรองไว้จนถึงเดือน ส.ค. แต่น้ำเพื่อการเกษตรต้องขอความเห็นใจ เพราะไม่มีให้จริงๆ แม้กรมชลประทาน จะระบุว่า ปริมาณน้ำที่น้อยเริ่มส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้เลี้ยงวัว เช่น หมู่บ้านตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดเกือบหมดแล้ว ขณะที่น้ำในคลองชลประทานคลอง ก็แห้งขอดเช่นเดียวกันจึงต้องต้อนฝูงวัวไปกินน้ำไกลกว่า 10 กม.รวมระยะทางไป – กลับ 20 กม.